Sinds maart 2017 heeft waterscouting  'De Oude Tip' nieuwe bestuursleden. Wij stellen ons graag aan u voor.

Judith Goossens / Verzellenberg - Voorzitter

Judith’s twee jongste kinderen zijn lid van DOT. Julia is staflid en Siem zit bij de Zeeverkenners. De reden dat Judith bestuurslid wilde worden, is dat ze waterscouting en de vereniging in het bijzonder een warm hart toedraagt. De vrijwilligers en kinderen hebben niet alleen een leuke tijd samen. Ze leren ook veel. Bijvoorbeeld op het gebied van omgangsvormen, sociale vaardigheden en omgaan met de natuurelementen water en wind. Judith wenst dat de vereniging een plek van ontmoeting en ontwikkeling blijft in een veilige omgeving.
In het dagelijks leven is Judith werkzaam bij Stichting Onderwijs Midden Limburg in de functie van bestuurssecretaris. Ze is opgeleid tot coach en heeft een brede managementervaring.

Astrid van der Leeuw - Secretaris

Astrid is door haar zoon (staflid) aan DOT verbonden. Voor Astrid staat veiligheid voorop, maar dit gaat samen met gezelligheid en leerzaamheid. Astrid ziet de waterscoutingvereniging als een leuke club gemotiveerde mensen, die samen activiteiten doen waar men veel plezier uit kan halen.
Om de vereniging te laten bestaan, is de hulp van ouders nodig. Astrid wenst dat de zaken van de vereniging goed op een rij worden gezet en draagt hier graag een steentje aan bij. Astrids kwaliteiten zijn verbinden, overzicht houden, veilig werken, kwaliteit en open communicatie.

Erik Meijer - Penningmeester

De oudste zoon van Erik zit momenteel bij de Zeeverkenners, hij heeft het er heel erg naar zijn zin. Net zoals Erik dat ook had toen hij vroeger bij de Waterscouting heeft gezeten bij de speltakken ZV, WVA, Stam en Staf. Voor Erik zijn zaken als vriendschappen, vaardigheden en verantwoordelijkheden kenmerkend voor een waterscouting waar ook veel aandacht voor veiligheid is en daarmee nog meer op elkaar vertrouw moet kunnen worden.
Zelf is Erik werkzaam als Informatiebeheerder bij een Jeugdzorg organisatie in Zuid Limburg en heeft veel ervaring met processen, cijfers en data. Erik wil graag zijn steentje bijdragen omdat hij vindt dat de waterscouting de ideale vereniging is waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en graag ervoor wil zorgen dat de DOT verder kan uitgroeien.

Vincent Wilms - Hoofd nautisch/technische zaken

Vincent is sinds 2005 bij de waterscouting. Hij was toen staflid van de Zeeverkenners. In 2009 is Vincent toegetreden tot het bestuur. Vincent heeft diverse functie bekleed. Vincent wil zich richten op het verbeteren van de organisatorische kwesties, zodat dingen soepeler en eenvoudiger overgedragen kunnen worden. Daarnaast vindt Vincent de groei van de vereniging in leden en vloot belangrijk en zet hij zich in op het verbeteren van de vloot. Vincent is opgeleid en heeft ervaring in de boekhoudkunde. Daarnaast is hij schipper en door zijn jarenlange intensieve verbondenheid met de vereniging is Vincent voor de stafleden en jeugdleden het aanspreekpunt van de vereniging.

Marcel Schreurs - Bestuurslid

info volgt.

Marcel van Dijk - Adviseur

info volgt.

Het bestuur is te bereiken op info@waterscoutingdeoudetip.nl